Báo cáo thành tích thi đua năm học 2020-2021

Đăng ngày: 2021-05-26 09:36:54
Sửa ngày: 2021-05-26 09:36:54
Người đăng: thphuocvinhb

Tên file: 2017-Mau-viet-bao-cao-thanh-tich.doc
Kích thước: 163.00 KB
Tải về


Tên file: BC-tom-tat-hieu-qua-danh-cho-CSTD-tinh.doc
Kích thước: 37.50 KB
Tải về


Các thầy cô được đề nghị khen viết báo cáo thành tích theo mẫu. Ngày 28/5 nộp bản in để BGH góp ý trước khi nộp bản chính thức.

 1. Thành tích tập thể đề nghị tặng Giấy khen (mẫu 02): Tổ Bộ môn
 2. Cá nhân đề nghị Bằng khen UNND tỉnh (mẫu 04): Nương, Thắm
 3. Cá nhân đề nghị tặng danh hiệuCSTĐ tỉnh (mẫu 05): Linh
 4. Cá nhân đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở (mẫu 06): Linh, Văn, Đức, Trâm, Giàu, Loan, Liên, Luyến.
 5. Cá nhân đề nghị UBND huyện tặng giấy khen (mẫu 6): Kiểu, Thúy, Kiều, Dinh, Vân, Dũng, Nguyệt, Hiền.
  – BCTT CHỈ IN 01 MẶT. TẤT CẢ PHẢI DÁN GÁY, LÀM TRANG BÌA.
  – BCTT CẤP HUYỆN NỘP 01 QUYỂN, CẤP TỈNH 02 QUYỂN;
  – BCTT ĐỀ NGHỊ CHIẾN SỸ THI ĐUA TỈNH PHẢI KÈM THEO BÁO CÁO TÓM TẮT HIỆU QUẢ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN ĐẠT CÔNG NHẬN CẤP TỈNH