Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Toán - Phép cộng trong phạm vi 5 Tải về
Học vần - Ui ưi Tải về
Toán - Số 7 Tải về
Tập đọc - Đầm sen Tải về