Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
145/KH-PGDĐT10/08/2023Trường tiểu học Phước vĩnh BKế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” của trường tiểu học Phước Vĩnh B giai đoạn 2021-2025 Tải về
146/QĐ-THPVB10/08/2023Trường TH Phước Vĩnh BQuyết định thành lập Ban tổ chức thực hiện Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” Trường Tiểu học Phước Vĩnh B giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
244/KH-THPVB18/8/2022trường Tiểu học Phước Vĩnh BPVB- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2022 Tải về
121/KH-THPVB06/5/2022TH Phước Vĩnh BPVB - Kế hoạch hoạt động tháng 5/2022 Tải về
97/KH-THPVB12/4/2022Trường TH Phước Vĩnh BPVB- Kế hoạch hoạt động tháng 4/2022 Tải về
44/KH-THPVB27/01/2022Trường tiểu học Phước Vĩnh BKế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 07/02/2022 Tải về
42/QĐ-THPVB25/01/2022Trường Tiểu học Phước Vĩnh BQuyết định phân công trực tết Nhâm Dần 2022 Tải về
12/TTr-THPVB14/01/2022Trường tiểu học Phước vĩnh BTờ trình dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1,2 Tải về
11/KH-THPVB14/01/2022Trường tiểu học Phước vĩnh BKế hoạch dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1,2 Tải về
257/QĐ-THPVB15/12/2021Trường tiểu học Phước Vĩnh BPHÂN CÔNG BAN GIÁM HIỆU Tải về
08/KH-THPVB08/01/2022Trường tiểu học Phước Vĩnh BKế hoạch hoạt động tháng 01-2022 Tải về
03/KH-THPVB07/01/2022Trường tiểu học Phước Vĩnh BKế hoạch mở rộng đối tượng dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 3,4 từ ngày 10/01/2022 Tải về
266/BC-THPVB30/12/2021Trường TH Phước vĩnh BBáo cáo nhanh tình hình tổ chức thí điểm dạy trực tiếp cho học sinh lớp 5 Tải về
259/KH-THPVB20/12/2021Trường TH Phước Vĩnh BKế hoạch tổ chức thí điểm cho học sinh lớp 5 trở lại trường Tải về
248/QĐ-THPVB11/12/2021TRƯỜNG TH PHƯỚC VĨNH BQĐ ban hành Quy chế và Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn Tải về
251/KH-THPVB12/12/2021TH PHƯỚC VĨNH BKế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến để phòng, chống dịch Tải về
246/KH-THPVB08/12/2021Trường TH Phước Vĩnh BPVB- Ke hoach hoat dong thang 12-2021 Tải về
147A/KH-THPVB04/10/2021TRƯỜNG TH PHƯỚC VĨNH BKẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2021 Tải về
141A/KH-THPVB14/09/2021TRƯỜNG TH PHƯỚC VĨNH BKẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2021 Tải về
Báo cáo thành tích thi đua năm học 2020-2021 Tải về
Văn bản hướng dẫn xét chuyển mã số CDNN Tải về
Văn bản triển khai tháng 4/2021 Tải về
Biên bản HNVC tổ Tải về
Văn bản triển khai tháng 5/2020 Tải về
Quyết định công nhận sáng kiến tỉnh Tải về
Quyết định công nhận SKKN cấp huyện, năm học 2019-2020 Tải về
Báo cáo, kế hoạch tháng 11 Tải về
Tài liệu BDTX nội dung 1 Tải về
Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Tải về
văn bản dự thảo hội nghị CBVC Tải về
Kế hoạch hoạt động tháng 10/2019 Tải về
Quy tắc ứng xử của Trường Tiểu học Phước Vĩnh B Tải về
PVb_ Mã minh chứng (dự thảo) Tải về
Biểu mẫu kiểm định, chuẩn quốc gia Tải về
Mẫu viết báo cáo thành tích năm học 2018-2019 Tải về
Hướng dẫn đánh giá chuẩn GV, đánh giá CCVC 2018-2019 Tải về
Nghị định về đánh giá và phân loại CBCCVC (Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV) Tải về
Biểu mẫu đánh giá viên chức 2018-2019 Tải về
Biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng Tải về
Kế hoạch công tác tháng 5/2019 Tải về
Thông tư 20 đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tải về
Thông tư 14 Đánh giá chuẩn hiệu trưởng Tải về
Văn bản hợp nhất 02 về đánh giá CCVC Tải về
Trường Tiểu học phước Vĩnh BKế hoạch hoạt động tháng 5/2019 Tải về
58/QĐ-THPVB11/4/2019Tiểu học Phước Vĩnh BPhân công trực cơ quan dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5 Tải về
565/TB-SGDĐT03/4/2019Sở Giáo dục Đào tạo Bình DươngThông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5 Tải về
Tiểu học Phước Vĩnh BKế hoạch hoạt động tháng 4/2019 Tải về
Văn bản triển khai tháng 3/2019 Tải về
34/HK-THPVB06/3/2019Trường tiểu học Phước Vĩnh BKế hoạch hoạt động tháng 3/2019 Tải về
190/KH-THPVB05/11/2018Trường Tiểu học Phước Vĩnh Bkế hoạch hoạt động tháng 11/2018 Tải về
Cam kết thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo Tải về
Đăng ký thi đua năm học 2018-2019 Tải về
176/KH-THPVB01/10/2018Trường tiểu học Phước Vĩnh BKế hoạch hoạt động tháng 10, năm học 2018-2019 Tải về
135/KH-THPVB03/09/2018Trường Tiểu học Phước Vĩnh BKế hoạch hoạt động tháng 9, năm học 2018-2019 Tải về
177/KH-THPVB01/08/2018Trường Tiểu học Phước VĩnhKế hoạch hoạt động Học kỳ I, năm học 2018-2019 Tải về
134/KH-THPVB01/08/2018Trường Tiểu học Phước Vĩnh BKế hoạch hoạt động tháng 8, năm học 2018-2019 Tải về
150/KH-THPVB26/09/2018Trường Tiểu học Phước Vĩnh BKế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Tải về
17/04/2018TH Phước Vĩnh BKế hoạch kiểm tra và Báo cáo tổng kết – Năm học 2017-2018 Tải về
69/ KH-THPVB18/04/2018TH Phước Vĩnh BKế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm 2018 Tải về
01/04/2018TH Phước Vĩnh BKế hoạch hoạt động tháng 04/2018 Tải về
TH Phước Vĩnh BKế hoạch tiếp nhận học sinh trong địa bàn và tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 Tải về
46 /KH-THPVB08/03/2018TH Phước Vĩnh BKế hoạch tháng 3-2018 của hiệu trưởng Tải về
09 /KH-THPVB07/01/2018TH Phước Vĩnh BKế hoạch tháng 1/2018 của hiệu trưởng Tải về
28 /KH-THPVB12/10/2015TH Phước Vĩnh BKế hoạch giáo dục giai đoạn 2016-2020 Tải về
174/KH-THPVB22/09/2017TH Phước Vĩnh BKế hoạch tư vấn tâm lý học đường năm học 2017 - 2018 Tải về
176/KHCM-PVB25/09/2017TH Phước Vĩnh BKế hoạch hoạt động Chuyên môn Năm học 2017 – 2018 Tải về
208 /QĐ-THPVB20/10/2017TH Phước Vĩnh BQuy chế Tổ chức hoạt động của Trường Tiểu học Phước Vĩnh B Tải về
167/KH-THPVB22/09/2017TH Phước Vĩnh BKế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 Tải về
209/QĐ-THPVB20/10/2017TH Phước Vĩnh BQuy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 Tải về
201/NQ-THPVB12/10/2017TH Phước Vĩnh BNghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức, năm học 2017 – 2018 Tải về