Quyết định thành lập Ban tổ chức thực hiện Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh” Trường Tiểu học Phước Vĩnh B giai đoạn 2021 – 2025

Đăng ngày: 2023-08-12 23:12:22
Sửa ngày: 2023-08-12 23:12:22
Ngày ký: 10/08/2023
Ngày hiệu lực: 10/08/2023
Người đăng: thphuocvinhb

Tên file: Pvb-QD-thanh-lap-Ban-thuc-hien-cong-tac-dan-van.signed-1.pdf
Kích thước: 663.77 KB
Tải về