Kết quả tự đánh giá chuyển đổi số năm 2024

Trường tiểu học Phước Vĩnh B tổ chức hoạt động ngày của con kết hợp lễ ra trường cho học sinh lớp 5 niên khóa 2019-2024

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Kết nạp Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

NGÀY HỘI STEM

Trường Tiểu học Phước Vĩnh B tổ chức chuyên đề “Một ngày làm chiến sĩ”

Chi bộ trường Tiểu học Phước Vĩnh B tổ chức kết nạp Đảng viên năm 2023

Liên đội TH Phước Vĩnh B long trọng tổ chức 🌸 ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH PHƯỚC VĨNH B NHIỆM KỲ 2023 – 2024

Kết quả tự đánh giá chuyển đổi số năm 2024
Trường tiểu học Phước Vĩnh B tổ chức hoạt động ngày của con kết hợp lễ ra trường cho học sinh lớp 5 niên khóa 2019-2024
Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Kết nạp Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
NGÀY HỘI STEM
Trường Tiểu học Phước Vĩnh B tổ chức chuyên đề “Một ngày làm chiến sĩ”
Chi bộ trường Tiểu học Phước Vĩnh B tổ chức kết nạp Đảng viên năm 2023
Liên đội TH Phước Vĩnh B long trọng tổ chức 🌸 ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH PHƯỚC VĨNH B NHIỆM KỲ 2023 – 2024

 

DOI MOI 1

 

 

z2133375911983_1d2eddd7c4e7e586106c77a515e1406b