Lịch kiểm tra Giữa học kỳ I, năm học 2018-2019

Lịch công tác tuần 09 (15/10/2018 – 21/10/2018)

Hội nghị – Viên chức năm học 2018 – 2019 Trường Tiểu học Phước Vĩnh B,

Đề cương Nghị quyết số 28

Đề cương Nghị quyết số 27

Đề cương Nghị quyết số 26

Chuyên đề: “Giáo dục kỷ luật tích cực”

Luật đấu thầu 2013

Lịch kiểm tra Giữa học kỳ I, năm học 2018-2019
Lịch công tác tuần 09 (15/10/2018 – 21/10/2018)
Hội nghị – Viên chức năm học 2018 – 2019 Trường Tiểu học Phước Vĩnh B,
Đề cương Nghị quyết số 28
Đề cương Nghị quyết số 27
Đề cương Nghị quyết số 26
Chuyên đề: “Giáo dục kỷ luật tích cực”
Luật đấu thầu 2013
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy