Tham gia hội thi trò chơi dân gian và nấu ăn chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019)

Thực đơn tuần 13 (11/11/2019 – 15/11/2019)

Hồ sơ kiểm điểm Đảng viên năm 2019

Kế hoạch vận động ủng hộ tài trợ làm mái che mát sân trường

Tổ chức chuyên đề: Tích hợp giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5.

Các văn bản, câu hỏi thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng CSVN

Tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019 – 2020

Hội nghị Cán bộ – Viên chức năm học 2019 – 2020

Tham gia hội thi trò chơi dân gian và nấu ăn chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019)
Thực đơn tuần 13 (11/11/2019 – 15/11/2019)
Hồ sơ kiểm điểm Đảng viên năm 2019
Kế hoạch vận động ủng hộ tài trợ làm mái che mát sân trường
Tổ chức chuyên đề: Tích hợp giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5.
Các văn bản, câu hỏi thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng CSVN
Tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019 – 2020
Hội nghị Cán bộ – Viên chức năm học 2019 – 2020

 

DOI MOI 1

 

 

Banner20-11