Góp ý dự thảo Luật Giáo dục

Tổ chức ngày Hội “Em yêu khoa học – trải nghiệm sáng tạo”

Tổ chức họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Tham gia hội thi “Thiếu nhi với công tác bảo vệ môi trường”

Tham gia hội thi “Cùng em bảo vệ môi trường”

Tham gia thi nấu ăn và trò chơi dân gian kỷ niệm ngày 20 – 11

Kết quả thi lý thuyết GVDG huyện năm học 2018-2019

Hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11/2018

Góp ý dự thảo Luật Giáo dục
Tổ chức ngày Hội “Em yêu khoa học – trải nghiệm sáng tạo”
Tổ chức họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Tham gia hội thi “Thiếu nhi với công tác bảo vệ môi trường”
Tham gia hội thi “Cùng em bảo vệ môi trường”
Tham gia thi nấu ăn và trò chơi dân gian kỷ niệm ngày 20 – 11
Kết quả thi lý thuyết GVDG huyện năm học 2018-2019
Hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11/2018

 

Untitled

 

 

22122