Tổ chức Hội thi “Nghi thức đội TNTP Hồ Chí Minh”

Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Út

Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”

LICH KIEM TRA CUOI NAM 2018-2019

Tổ chức phát triển năng lực học sinh “Vui để học” năm học 2018 – 2019

Luật An toàn thực phẩm 2010

Công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên cho 64 em học sinh

64 em học sinh lớp 3 được kết nạp Đội Thiếu Niên Tiền Phong

Tổ chức Hội thi “Nghi thức đội TNTP Hồ Chí Minh”
Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Út
Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”
LICH KIEM TRA CUOI NAM 2018-2019
Tổ chức phát triển năng lực học sinh “Vui để học” năm học 2018 – 2019
Luật An toàn thực phẩm 2010
Công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên cho 64 em học sinh
64 em học sinh lớp 3 được kết nạp Đội Thiếu Niên Tiền Phong

 

DOI MOI 1

 

 

Webp.net-resizeimage (1)