Chi bộ trường tiểu học Phước Vĩnh B hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022 chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong đơn vị, đội ngũ đảng viên có nhận thức tốt về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn tạo điều kiện cho đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên theo quy định. Tuyên truyền trong đảng viên và quần chúng chấp hành tốt quy định của cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền và thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Các đồng chí đảng viên tích cực trong tham gia tuyên truyền trong học sinh về tiêm vac-xin phòng dịch. Phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân. Đảm bảo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và đơn vị trong năm. Cuối năm có 26/26 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh tặng giấy khen.

z4009718298600_ce07ef500535f95b4048e91b98e96f38

z4009718643119_ca0df1074b2090a5afcbb4664483d276