Tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

     Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời” được triển khai tại trường Tiểu học Phước Vĩnh B
Chiều ngày 05/10/2020, tại Trường Tiểu học Phước Vĩnh B Huyện Phú Giáo Tĩnh Bình Dương đã tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”. Thực hiện công văn số 3589/BGDĐT-GDTX ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ban chỉ đạo CMC – PCGD và XDXHHT về việc tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020. Mục đích của tuần lễ nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội trong xây dựng và cung ứng các kênh, công cụ học tập suốt đời cho người dân.
     Với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”, Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 được tổ chức từ ngày 1/10 – 7/10/2020. Theo đó, trường Tiểu học Phước Vĩnh B đã lựa chọn Cách trưng bày triển lãm sách đrến toàn bộ CB, GV, Nhân viên và học sinh toàn trường cùng hưởng ứng.
1
Gian hàng triển lãm trưng bày khối 3
2
     Nhà trường tổ chức hoạt động triển khai Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 gồm: thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; triển khai xây dựng mô hình học tập; treo băng rôn, khẩu hiệu và triễn lãm trưng bày sách theo các khối trong toàn trường mỗi khối 1 gian hàng.
3
Gian hàng triển lãm trưng bày khối 2
4
Gian hàng triển lãm trưng bày khối 4
5 6
Gian hàng triển lãm trưng bày khối 5
     Sách không chỉ giúp ta tốt hơn mà sách còn là là chon cong người biết dùng nó để trang trí cho học sinh thêm thích thú hơn.
8
Gian hang của đội tự quản Thư viện