Nữ cán bộ, giáo viên Phước Vĩnh B luôn tích cực trong mọi hoạt động

   Mặc dù bận rộn với rất nhiều công việc, song nữ cán bộ, giáo viên trong nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn để tham gia tích cực trong mọi hoạt động chuyên môn cũng như các phong trào do trường và ngành phát động.Qua các năm học chị em phụ nữ trong toàn trường luôn đạt được danh hiệu: “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, các cô không chỉ là những cán bộ, viên chức luôn vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà với thiên chức của người phụ nữ, ở gia đình họ là người vợ, là người mẹ đảm đang.
    Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu trong năm học 2018 – 2019:

IMG_4341 IMG_4921 IMG_5481 IMG_5523 IMG_5540 IMG_5541 IMG_5543 IMG_5547 IMG_5612 IMG_5632 IMG_6076 IMG_6359 IMG_6360 IMG_6361