HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, trường tiểu học Phước Vĩnh B tổ chức viết bài cảm nhận về cuốn sách yêu thích và trưng bày sách. Ban tổ chức nhận được rất nhiều bài cảm nhận của giáo viên và học sinh có chất lượng. Sau đây là hình ảnh của hội thi.